Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
Grundkurs
ένα προπτυχιακό
cursussen
Aufbaukurs
ένα μεταπτυχιακό
cursussen
Doktorandenkurs
ένα διδακτορικό
cursussen
Vollzeitkurs
πλήρους απασχόλησης
cursussen
Teilzeitkurs
μερικής απασχόλησης
cursussen
Onlinekurs
εξ αποστάσεως
cursussen
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ein Semester
ένα εξάμηνο
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ein Studienjahr
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Wie funktioniert das__________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informatie vragen over het systeem
Kreditsystem
πόντων
Type systeem
Benotungssystem
βαθμολόγησης
Type systeem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Vragen naar de leermethoden
Gibt es_____________?
Υπάρχουν _____________ ;
Vragen naar de leermethoden
Vorlesungen
διαλέξεις
Type cursus
Seminare
σεμινάρια
Type cursus
Tutorien
προγράμματα εκμάθησης
Type cursus
Konferenzen
συνέδρια
Type cursus
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wann finden die Prüfungen statt?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vragen wanneer de examens zijn
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welche Programme bieten Sie an?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Zich informeren over beurzen
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
Studiengebühren
δίδακτρα
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Lebenshaltungskosten
τα έξοδα διαβίωσής μου
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kinderbetreuung
τη φροντίδα των παιδιών
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welche Stipendien gibt es?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen