Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
Grundkurs
une formation du premier cycle
cursussen
Aufbaukurs
une formation du second cycle
cursussen
Doktorandenkurs
un doctorat
cursussen
Vollzeitkurs
une formation à temps plein
cursussen
Teilzeitkurs
une formation à temps partiel
cursussen
Onlinekurs
une formation en ligne
cursussen
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ein Semester
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ein Studienjahr
une année académique
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Le logement est assuré par l'université ?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Wie funktioniert das__________?
Comment fonctionne le système ______ ?
Informatie vragen over het systeem
Kreditsystem
de crédits
Type systeem
Benotungssystem
de notation
Type systeem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Vragen naar de leermethoden
Gibt es_____________?
Y a-t-il ______ ?
Vragen naar de leermethoden
Vorlesungen
des cours magistraux
Type cursus
Seminare
des séminaires
Type cursus
Tutorien
des travaux dirigés
Type cursus
Konferenzen
des conférences
Type cursus
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wann finden die Prüfungen statt?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Vragen wanneer de examens zijn
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welche Programme bieten Sie an?
Quels programmes offrez-vous ?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Zich informeren over beurzen
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
Studiengebühren
les frais d'inscription
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Lebenshaltungskosten
les frais de subsistance
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kinderbetreuung
la garde d'enfants
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welche Stipendien gibt es?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen