Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
I would like to enroll at a university.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
I want to apply for _____________ course.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
Grundkurs
an undergraduate
cursussen
Aufbaukurs
a postgraduate
cursussen
Doktorandenkurs
a PhD
cursussen
Vollzeitkurs
a full-time
cursussen
Teilzeitkurs
a part-time
cursussen
Onlinekurs
an online
cursussen
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
I would like to study at your university for ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ein Semester
a semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ein Studienjahr
an academic year
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
What are the work restrictions for students?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
What are the entry requirements of the university?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Are you going to send me a formal offer?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Does the university guarantee accommodation as well?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Does the course involve an internship as well?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
How can I track the progress of my application?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
What are the [language] language requirements?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Wie funktioniert das__________?
What is the ____________ system like?
Informatie vragen over het systeem
Kreditsystem
credit
Type systeem
Benotungssystem
marking
Type systeem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
What is the teaching style like?
Vragen naar de leermethoden
Gibt es_____________?
Are there _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
Vorlesungen
lectures
Type cursus
Seminare
seminars
Type cursus
Tutorien
tutorials
Type cursus
Konferenzen
conferences
Type cursus
Welche Kurse bietet die Summer School an?
What courses are offered by summer schools?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wann finden die Prüfungen statt?
When are the exams held?
Vragen wanneer de examens zijn
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Where can I find information about all the courses available?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Is there a university sports center?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
How can I join student societies?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
What are the estimated living costs in [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
What languages can I study at your school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Is there a placement test to assess my level?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Do you have a detailed description of the course?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wie viele Plätze hat die Klasse?
What is the maximum number of students in a class?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
What facilities are there in your school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Do you also arrange excursions?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welche Programme bieten Sie an?
What programs do you offer?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
I am here to inquire about funding opportunities.
Zich informeren over beurzen
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Which bodies can fund my studies?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
I need financial help for ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
Studiengebühren
tuition fees
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Lebenshaltungskosten
my living expenses
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kinderbetreuung
childcare
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welche Stipendien gibt es?
What kinds of scholarships are available?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
I would like to validate my degree certificate in [country].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Where can I get a certificate of equivalency?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen