Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

我想要进入大学学习。
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
我想要申请______________课程。
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
本科生
bakalářské studium
cursussen
研究生
postgraduální studium
cursussen
博士生
doktorské studium
cursussen
全日制
prezenční studium
cursussen
非全日
kombinované studium
cursussen
网上课程
online
cursussen
我想要在这所大学学习___________。
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
一学期
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
一学年
celý akademický rok
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
请问学生工作有什么限制?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
我需要提供材料原件还是复印件?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
请问该所大学的入学要求是什么?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
请问大学能保证我的住宿吗?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
课程内容涵盖实习吗?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Musím jako výměnný student platit školné?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
我如何才能查看我的申请进程呢?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
对【语言】的要求是什么?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jaký je ____________ systém?
Informatie vragen over het systeem
学分制
kredity
Type systeem
打分制
známkování
Type systeem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
这里的教学风格是什么样的?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Vragen naar de leermethoden
这里有_____________?
Jsou tam _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
讲座
přednášky
Type cursus
研讨会
semináře
Type cursus
个别辅导
konsultace
Type cursus
会议
konference
Type cursus
暑期学校提供哪些课程呢?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
考试何时举行?
Kdy jsou zkoušky?
Vragen wanneer de examens zijn
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
大学里有体育馆吗?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
我如何加入学生组织?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

我在这里可以学习什么语言?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
有没有水平测试来评估我的水平?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
您有课程的详细介绍吗?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
一个班级里最多有多少个学生?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
贵校都有哪些设施?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
请问你们安排郊游吗?
Pořádáte exkurze?
Vragen of de school ook excursies organiseert
你们提供哪些项目呢?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

我想了解关于助学金的信息。
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Zich informeren over beurzen
有哪些组织可以资助我的学习?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
我需要 ____________的财政补贴。
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
学费
školné
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
生活费用
životní náklady
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
儿童托管
péče o dítě
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
请问有哪些奖学金?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen