Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

我想要进入大学学习。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
我想要申请______________课程。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
本科生
studia licencjackie
cursussen
研究生
studia magisterskie
cursussen
博士生
studia doktoranckie
cursussen
全日制
studia dzienne
cursussen
非全日
studia zaoczne
cursussen
网上课程
studia przez internet
cursussen
我想要在这所大学学习___________。
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
一学期
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
一学年
cały rok akademicki
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
请问学生工作有什么限制?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
我需要提供材料原件还是复印件?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
请问该所大学的入学要求是什么?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
请问大学能保证我的住宿吗?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
课程内容涵盖实习吗?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
我如何才能查看我的申请进程呢?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
对【语言】的要求是什么?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jak działa system ______ ?
Informatie vragen over het systeem
学分制
punktowy
Type systeem
打分制
oceniania
Type systeem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
这里的教学风格是什么样的?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Vragen naar de leermethoden
这里有_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
讲座
wykłady
Type cursus
研讨会
ćwiczenia/seminaria
Type cursus
个别辅导
konsultacje
Type cursus
会议
konferencje
Type cursus
暑期学校提供哪些课程呢?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
考试何时举行?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vragen wanneer de examens zijn
我在哪里能找到所有的课程信息?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
大学里有体育馆吗?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
我如何加入学生组织?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

我在这里可以学习什么语言?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
有没有水平测试来评估我的水平?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
您有课程的详细介绍吗?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
一个班级里最多有多少个学生?
Jak liczne są grupy?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
贵校都有哪些设施?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
请问你们安排郊游吗?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vragen of de school ook excursies organiseert
你们提供哪些项目呢?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

我想了解关于助学金的信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Zich informeren over beurzen
有哪些组织可以资助我的学习?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
我需要 ____________的财政补贴。
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
学费
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
生活费用
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
儿童托管
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
请问有哪些奖学金?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen