Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

我想要进入大学学习。
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
我想要申请______________课程。
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
本科生
ένα προπτυχιακό
cursussen
研究生
ένα μεταπτυχιακό
cursussen
博士生
ένα διδακτορικό
cursussen
全日制
πλήρους απασχόλησης
cursussen
非全日
μερικής απασχόλησης
cursussen
网上课程
εξ αποστάσεως
cursussen
我想要在这所大学学习___________。
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
一学期
ένα εξάμηνο
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
一学年
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
请问学生工作有什么限制?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
我需要提供材料原件还是复印件?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
请问该所大学的入学要求是什么?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
请问大学能保证我的住宿吗?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
课程内容涵盖实习吗?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
我如何才能查看我的申请进程呢?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
对【语言】的要求是什么?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informatie vragen over het systeem
学分制
πόντων
Type systeem
打分制
βαθμολόγησης
Type systeem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
这里的教学风格是什么样的?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Vragen naar de leermethoden
这里有_____________?
Υπάρχουν _____________ ;
Vragen naar de leermethoden
讲座
διαλέξεις
Type cursus
研讨会
σεμινάρια
Type cursus
个别辅导
προγράμματα εκμάθησης
Type cursus
会议
συνέδρια
Type cursus
暑期学校提供哪些课程呢?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
考试何时举行?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vragen wanneer de examens zijn
我在哪里能找到所有的课程信息?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
大学里有体育馆吗?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
我如何加入学生组织?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

我在这里可以学习什么语言?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
有没有水平测试来评估我的水平?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
您有课程的详细介绍吗?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
一个班级里最多有多少个学生?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
贵校都有哪些设施?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
请问你们安排郊游吗?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vragen of de school ook excursies organiseert
你们提供哪些项目呢?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

我想了解关于助学金的信息。
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Zich informeren over beurzen
有哪些组织可以资助我的学习?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
我需要 ____________的财政补贴。
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
学费
δίδακτρα
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
生活费用
τα έξοδα διαβίωσής μου
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
儿童托管
τη φροντίδα των παιδιών
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
请问有哪些奖学金?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen