Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

أود التسجيل في الجامعة.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ما قبل التخرج
ปริญญาตรี
cursussen
ما بعد التخرج
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
دكتوراه
ปริญญาเอก
cursussen
بدوام كامل
เต็มเวลา
cursussen
بدوام جزئي
นอกเวลา
cursussen
على الإنترنت
ออนไลน์
cursussen
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
فصل
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
عام دراسي
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ما هو نظام ________________؟
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
النقاط
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
العلامات
การให้คะแนน
Type systeem
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
كيف ستكون طريقة التعليم؟
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
هل هناك___________________؟
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
محاضرات
การบรรยาย
Type cursus
حلقات بحث
การสัมมนา
Type cursus
فيديوهات تعليمية
การกวดวิชา
Type cursus
مؤتمرات
การประชุม
Type cursus
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
متى تعقد الامتحانات؟
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
هل تنظمون رحلات؟
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
ما هي البرامج التي تقدمون؟
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
أجور التعليم
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
تكاليف المعيشة
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
رعاية الأطفال
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen