Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
Aangeven dat u iets wil huren
ห้องพัก
habitación
Type accomodatie
แฟลต / ห้องชุด
piso / apartamento
Type accomodatie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
estudio
Type accomodatie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
chalé
Type accomodatie
บ้านแฝด
casa semiadosada
Type accomodatie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casa adosada
Type accomodatie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
¿Cuánto es el alquiler al mes?
Vragen hoeveel de huur is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
เงินมัดจำคือเท่าไร
¿Cuánto es la fianza?
Vragen hoeveel de borg is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
ห้องชุด ________________
El piso/apartamento está __________________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
ได้รับการตกแต่งแล้ว
amueblado
Staat van het appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
sin amueblar
Staat van het appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
¿Se permiten mascotas?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Vragen hoe lang de huurperiode is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
¿Han hecho alguna reforma?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
¿Tiene plaza de aparcamiento?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
¿Han asesinado a alguien aquí?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
___________ ใช้งานได้ไหม
¿Funciona ____________?
Vragen of de faciliteiten werken
ท่อประปา
la instalación de tuberías/cañerías
Faciliteiten
เครื่องทำความร้อน
la calefacción
Faciliteiten
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
¿El casero se encarga de las reparaciones?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
¿Dónde está el termostato?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
¿Por qué se mudan los dueños?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
การขายรวมอะไรบ้าง
¿Qué está incluido en la venta?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben