Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Я бы хотел(а) снимать________________.
Aangeven dat u iets wil huren
ห้องพัก
комната
Type accomodatie
แฟลต / ห้องชุด
квартира/апартаменты
Type accomodatie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
студия
Type accomodatie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
отдельный дом
Type accomodatie
บ้านแฝด
блокированный дом
Type accomodatie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
дом ленточной застройки
Type accomodatie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Сколько стоит аренда в месяц?
Vragen hoeveel de huur is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Коммунальные услуги включены в стоимость?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
เงินมัดจำคือเท่าไร
Какова стоимость депозита?
Vragen hoeveel de borg is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Когда я могу прийти для осмотра?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
ห้องชุด ________________
Жилье_______________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
ได้รับการตกแต่งแล้ว
мебелировано
Staat van het appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
без мебели
Staat van het appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Домашние животные разрешены?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Как я могу включить датчик электричества?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Сколько еще человек живут в квартире?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Как долго длится контракт?
Vragen hoe lang de huurperiode is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Были ли разногласия с соседями
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Какие ремонтные работы здесь были?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Когда последний раз была заменена проводка?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Кто живет наверху/внизу/рядом?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Там есть парковка?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Здесь кто-нибудь был убит?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
___________ ใช้งานได้ไหม
_________ работает?
Vragen of de faciliteiten werken
ท่อประปา
водопровод
Faciliteiten
เครื่องทำความร้อน
отопление
Faciliteiten
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Где расположены счетчики газа и электричества?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Где термостат?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Сколько предложений имел этот дом?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Как давно этот дом уже на рынке?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Почему владельцы переезжают?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Как долго продавец там живет?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
การขายรวมอะไรบ้าง
Что включено в продажу?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Здесь были проблемы с обвалами?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Что будет строиться в этом районе в будущем?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Вы можете снять дом с рынка?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben