Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estou procurando por um(a) _______________ para alugar.
Aangeven dat u iets wil huren
ห้องพัก
quarto
Type accomodatie
แฟลต / ห้องชุด
apartamento
Type accomodatie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio/quitinete
Type accomodatie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
casa separada
Type accomodatie
บ้านแฝด
casa germinada
Type accomodatie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
moradia em banda
Type accomodatie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Quanto custa o aluguel por mês?
Vragen hoeveel de huur is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Os serviços utilitários estão inclusos?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
เงินมัดจำคือเท่าไร
Qual é o valor do depósito?
Vragen hoeveel de borg is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quando posso vir para visitação?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
ห้องชุด ________________
O imóvel é ________________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
ได้รับการตกแต่งแล้ว
mobiliado
Staat van het appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
não mobiliado
Staat van het appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Há alguma restrição com animais de estimação?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Como posso mudar o fornecedor de energia?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Quantas pessoas já vieram para a visitação?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Posso ver os registros e relatórios de instalação de gás?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
Vragen hoe lang de huurperiode is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Houve alguma desavença entre os vizinhos?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Foram feitas reformas? Quais?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada pela última vez?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Alguém já foi morto aqui?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
___________ ใช้งานได้ไหม
A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
Vragen of de faciliteiten werken
ท่อประปา
encanamento
Faciliteiten
เครื่องทำความร้อน
calefação/aquecimento
Faciliteiten
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos aparelhos elétricos?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Onde fica o termostato?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Posso ver o certificado de segurança do gás?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Quantas ofertas já foram feitas?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Há quanto tempo está no mercado?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Por que os donos estão se mudando?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
การขายรวมอะไรบ้าง
O que está incluído na venda?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Houve problemas de aluimento?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
É possível achar uma transferência mais barata?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Você sabe se existem projetos de construções nessa área no futuro?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Você pode retirar o imóvel do mercado?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha, por exemplo?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben