Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Aangeven dat u iets wil huren
ห้องพัก
room
Type accomodatie
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Type accomodatie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Type accomodatie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Type accomodatie
บ้านแฝด
semi-detached house
Type accomodatie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Type accomodatie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Vragen hoeveel de huur is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
Vragen hoeveel de borg is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
Staat van het appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
Staat van het appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Vragen hoe lang de huurperiode is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Vragen of de faciliteiten werken
ท่อประปา
the plumbing
Faciliteiten
เครื่องทำความร้อน
the heating
Faciliteiten
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben