Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
Aangeven dat u iets wil huren
ห้องพัก
værelse
Type accomodatie
แฟลต / ห้องชุด
lejlighed
Type accomodatie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
etværelseslejlighed
Type accomodatie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
parcelhus
Type accomodatie
บ้านแฝด
doppelthus
Type accomodatie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
rækkehus
Type accomodatie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hvor meget er den månedlige leje?
Vragen hoeveel de huur is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Er forbrug inklusiv?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hvor meget er indskuddet?
Vragen hoeveel de borg is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
ห้องชุด ________________
Lejligheden er ________________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
ได้รับการตกแต่งแล้ว
møbleret
Staat van het appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ikke møbleret
Staat van het appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Er husdyr tilladt?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Må jeg se gas- og elmåleren?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hvor lang er lejeperioden?
Vragen hoe lang de huurperiode is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Er der en parkeringsplads inkluderet?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Er der nogen der er blevet myrdet her?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
___________ ใช้งานได้ไหม
Virker _______________?
Vragen of de faciliteiten werken
ท่อประปา
rørarbejdet
Faciliteiten
เครื่องทำความร้อน
varmeanlægget
Faciliteiten
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Hvor er gas- og elmåleren?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hvor er termostaten?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hvor mange tilbud har huset fået?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har huset været på markedet?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Hvorfor flytter sælgerne?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har sælger boet der?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
การขายรวมอะไรบ้าง
Hvad er inkluderet i salget?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har der været nogen sætningsproblemer?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du tage huset af markedet?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben