Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Aangeven dat u iets wil huren
habitación
ห้องพัก
Type accomodatie
piso / apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Type accomodatie
estudio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type accomodatie
chalé
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type accomodatie
casa semiadosada
บ้านแฝด
Type accomodatie
casa adosada
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type accomodatie
¿Cuánto es el alquiler al mes?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Vragen hoeveel de huur is
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
¿Cuánto es la fianza?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Vragen hoeveel de borg is
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
El piso/apartamento está __________________.
ห้องชุด ________________
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
amueblado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Staat van het appartement
sin amueblar
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Staat van het appartement
¿Se permiten mascotas?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Vragen hoe lang de huurperiode is
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
¿Han hecho alguna reforma?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
¿Tiene plaza de aparcamiento?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Vragen of u een parkeerplaats heeft
¿Han asesinado a alguien aquí?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
¿Funciona ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Vragen of de faciliteiten werken
la instalación de tuberías/cañerías
ท่อประปา
Faciliteiten
la calefacción
เครื่องทำความร้อน
Faciliteiten
¿El casero se encarga de las reparaciones?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
¿Dónde está el termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
¿Por qué se mudan los dueños?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Vragen waarom het huis verkocht wordt
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
¿Qué está incluido en la venta?
การขายรวมอะไรบ้าง
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben