Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Caut un _______________ de închiriat.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Aangeven dat u iets wil huren
cameră
ห้องพัก
Type accomodatie
apartament
แฟลต / ห้องชุด
Type accomodatie
garsonieră / apartament
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type accomodatie
casă detașată
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type accomodatie
casă semi-detașată
บ้านแฝด
Type accomodatie
casă cu teresă
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type accomodatie
Cât costă chiria pe lună?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Vragen hoeveel de huur is
Sunt utilitățile incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
Cât este depozitul?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Vragen hoeveel de borg is
Când pot veni să văd locuința?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
Apartamentul este ________________.
ห้องชุด ________________
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
mobilat
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Staat van het appartement
nemobilat
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Staat van het appartement
Sunt permise animalele de companie?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Cum pot schimba furnizorul de energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
Câți chiriași locuiesc în apartament?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
Câte persoane au văzut apartamentul?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
Cât durează contractul de închiriere?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Vragen hoe lang de huurperiode is
A existat vreun conflict cu vecinii?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
Ce ronovări s-au făcut?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
Aveți loc de parcare?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Vragen of u een parkeerplaats heeft
A fost cineva asasinat aici?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
Funcționează ___________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Vragen of de faciliteiten werken
conductele
ท่อประปา
Faciliteiten
încâlzirea
เครื่องทำความร้อน
Faciliteiten
Proprietarul se ocupă de repații?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
Unde este termostatul?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

Câte oferte a avut casa până acum?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
De cât timp este pe piață?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
De ce se mută cei care vând casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Vragen waarom het huis verkocht wordt
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
Ce este inclus în vânzare?
การขายรวมอะไรบ้าง
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
Ce se va construi în această zonă în viitor?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben