Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.
Я бы хотел(а) снимать________________.
Aangeven dat u iets wil huren
δωμάτιο
комната
Type accomodatie
διαμέρισμα
квартира/апартаменты
Type accomodatie
γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα
студия
Type accomodatie
μονοκατοικία
отдельный дом
Type accomodatie
ημι-ανεξάρτητο σπίτι
блокированный дом
Type accomodatie
σπίτι σε σειρά κατοικιών
дом ленточной застройки
Type accomodatie
Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;
Сколько стоит аренда в месяц?
Vragen hoeveel de huur is
Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Коммунальные услуги включены в стоимость?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
Πόσα είναι το ντεπόζιτο;
Какова стоимость депозита?
Vragen hoeveel de borg is
Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;
Когда я могу прийти для осмотра?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
Το διαμέρισμα είναι ________________.
Жилье_______________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
επιπλωμένο
мебелировано
Staat van het appartement
μη επιπλωμένο
без мебели
Staat van het appartement
Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Домашние животные разрешены?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;
Как я могу включить датчик электричества?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;
Сколько еще человек живут в квартире?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις αερίου / ηλεκτρισμού;
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;
Как долго длится контракт?
Vragen hoe lang de huurperiode is
Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;
Были ли разногласия с соседями
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;
Какие ремонтные работы здесь были?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η τελευταία επιθεώρηση;
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία φορά;
Когда последний раз была заменена проводка?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;
Кто живет наверху/внизу/рядом?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;
Там есть парковка?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Здесь кто-нибудь был убит?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
Λειτουργεί ___________ ;
_________ работает?
Vragen of de faciliteiten werken
η υδραυλική εγκατάσταση
водопровод
Faciliteiten
η θέρμανση
отопление
Faciliteiten
Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του ηλεκτρισμού;
Где расположены счетчики газа и электричества?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και εγγυήσεις;
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και τηλεφώνου;
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
Που είναι ο θερμοστάτης;
Где термостат?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού αερίου;
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;
Сколько предложений имел этот дом?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;
Как давно этот дом уже на рынке?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;
Почему владельцы переезжают?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;
Как долго продавец там живет?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Что включено в продажу?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;
Здесь были проблемы с обвалами?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος μεταφοράς;
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;
Что будет строиться в этом районе в будущем?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Вы можете снять дом с рынка?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του μπάνιου;
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως τα αρμαράκια της κουζίνας;
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben