Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Je voudrais louer _______.
Jag vill hyra en/ett ________.
Aangeven dat u iets wil huren
une chambre
rum
Type accomodatie
un appartement
lägenhet
Type accomodatie
un studio
enrumslägenhet
Type accomodatie
une maison individuelle
fristående hus/villa
Type accomodatie
une maison jumelée
parhus
Type accomodatie
une maison mitoyenne
radhus
Type accomodatie
Combien coûte le loyer par mois ?
Hur mycket är hyran per månad?
Vragen hoeveel de huur is
Les charges sont-elles inclues ?
Ingår driftskostnader?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
Quel est le montant de la caution ?
Hur mycket är depositionen?
Vragen hoeveel de borg is
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
När kan jag komma för en visning?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
L'appartement est ____________.
Lägenheten är_________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
meublé
möblerad
Staat van het appartement
non meublé
omöblerad
Staat van het appartement
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Är husdjur tillåtna?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Hur byter jag energileverantör?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
Combien de personnes partagent ce logement ?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
Pour combien de temps louez-vous ?
Hur länge är kontraktet?
Vragen hoe lang de huurperiode is
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Vilka renovationer har gjorts?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
När var ledningarna senast omkopplade?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Har någon blivit mördad här?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Fungerar ______?
Vragen of de faciliteiten werken
la plomberie
rörläggningen
Faciliteiten
le chauffage
värmesystemet
Faciliteiten
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Var är gas- och elmätarna?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
Où est le thermostat ?
Var är termostaten?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Hur många har budat på huset?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Varför säljer ägarna huset?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Hur länge har säljarna bott här?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Var är inkluderat i köpet?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben