Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Je voudrais louer _______.
Ik zou graag _______________ huren.
Aangeven dat u iets wil huren
une chambre
een kamer
Type accomodatie
un appartement
een appartement
Type accomodatie
un studio
een studio
Type accomodatie
une maison individuelle
een vrijstaande woning
Type accomodatie
une maison jumelée
een half-open bebouwing
Type accomodatie
une maison mitoyenne
een gesloten bebouwing
Type accomodatie
Combien coûte le loyer par mois ?
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Vragen hoeveel de huur is
Les charges sont-elles inclues ?
Zijn alle kosten inbegrepen?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
Quel est le montant de la caution ?
Hoeveel is de borg?
Vragen hoeveel de borg is
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
L'appartement est ____________.
Het appartement is ________________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
meublé
gemeubileerd
Staat van het appartement
non meublé
ongemeubileerd
Staat van het appartement
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Zijn huisdieren toegestaan?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
Combien de personnes partagent ce logement ?
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Kan ik de meterstanden bekijken?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
Pour combien de temps louez-vous ?
Hoe lang is de huurperiode?
Vragen hoe lang de huurperiode is
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Werd hier ooit iemand vermoord?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Werkt ___________ ?
Vragen of de faciliteiten werken
la plomberie
het sanitair
Faciliteiten
le chauffage
de verwarming
Faciliteiten
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
Où est le thermostat ?
Waar is de thermostaat?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Hoe lang staat het huis al te koop?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Kan u het huis van de markt halen?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben