Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Je voudrais louer _______.
Aangeven dat u iets wil huren
une chambre
Type accomodatie
un appartement
Type accomodatie
un studio
Type accomodatie
une maison individuelle
Type accomodatie
une maison jumelée
Type accomodatie
une maison mitoyenne
Type accomodatie
Combien coûte le loyer par mois ?
Vragen hoeveel de huur is
Les charges sont-elles inclues ?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
Quel est le montant de la caution ?
Vragen hoeveel de borg is
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
L'appartement est ____________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
meublé
Staat van het appartement
non meublé
Staat van het appartement
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
Combien de personnes partagent ce logement ?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
Pour combien de temps louez-vous ?
Vragen hoe lang de huurperiode is
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Vragen of de faciliteiten werken
la plomberie
Faciliteiten
le chauffage
Faciliteiten
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
Où est le thermostat ?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben