Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Mi serĉas _______________ por lui.
Jag vill hyra en/ett ________.
Aangeven dat u iets wil huren
ĉambron
rum
Type accomodatie
apartamenton
lägenhet
Type accomodatie
studĉambron
enrumslägenhet
Type accomodatie
izolite starantan domon
fristående hus/villa
Type accomodatie
partizolite starantan domon
parhus
Type accomodatie
vicdomon
radhus
Type accomodatie
Kiom estas la monate lupago?
Hur mycket är hyran per månad?
Vragen hoeveel de huur is
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Ingår driftskostnader?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
Kiom estas la deponejo?
Hur mycket är depositionen?
Vragen hoeveel de borg is
Kiam mi povas veni por spektado?
När kan jag komma för en visning?
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
La apartamento estas _____________.
Lägenheten är_________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
meblita
möblerad
Staat van het appartement
nemeblita
omöblerad
Staat van het appartement
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Är husdjur tillåtna?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Hur byter jag energileverantör?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Hur länge är kontraktet?
Vragen hoe lang de huurperiode is
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
Kio renovigadoj estis faritaj?
Vilka renovationer har gjorts?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
När var ledningarna senast omkopplade?
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
Ĉu estas parkadospaco?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Vragen of u een parkeerplaats heeft
Ĉu iu iam murdis tie?
Har någon blivit mördad här?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
Ĉu _____________ funkcias?
Fungerar ______?
Vragen of de faciliteiten werken
la dukto
rörläggningen
Faciliteiten
la hejtado
värmesystemet
Faciliteiten
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Var är gas- och elmätarna?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
Kie estas la termostato?
Var är termostaten?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

Kiom da proponoj jam havis?
Hur många har budat på huset?
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
Kial la vendistoj movas?
Varför säljer ägarna huset?
Vragen waarom het huis verkocht wordt
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Hur länge har säljarna bott här?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
Kio inkluzivas en la vendo?
Var är inkluderat i köpet?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben