Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

Mi serĉas _______________ por lui.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Aangeven dat u iets wil huren
ĉambron
ห้องพัก
Type accomodatie
apartamenton
แฟลต / ห้องชุด
Type accomodatie
studĉambron
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type accomodatie
izolite starantan domon
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type accomodatie
partizolite starantan domon
บ้านแฝด
Type accomodatie
vicdomon
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type accomodatie
Kiom estas la monate lupago?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Vragen hoeveel de huur is
Ĉu estas utilecoj inkludata?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
Kiom estas la deponejo?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Vragen hoeveel de borg is
Kiam mi povas veni por spektado?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
La apartamento estas _____________.
ห้องชุด ________________
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
meblita
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Staat van het appartement
nemeblita
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Staat van het appartement
Ĉu estas dombestoj permesataj?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
Kiom longa estas la lizkontrakto?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Vragen hoe lang de huurperiode is
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
Kio renovigadoj estis faritaj?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
Ĉu estas parkadospaco?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Vragen of u een parkeerplaats heeft
Ĉu iu iam murdis tie?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
Ĉu _____________ funkcias?
___________ ใช้งานได้ไหม
Vragen of de faciliteiten werken
la dukto
ท่อประปา
Faciliteiten
la hejtado
เครื่องทำความร้อน
Faciliteiten
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
Kie estas la termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

Kiom da proponoj jam havis?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
Kial la vendistoj movas?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Vragen waarom het huis verkocht wordt
Kiom longe la vendisto vivis tie?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
Kio inkluzivas en la vendo?
การขายรวมอะไรบ้าง
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben