Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisvesting

Huisvesting - Huren

我在寻找租用 _______________ 。
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Aangeven dat u iets wil huren
房间
ห้องพัก
Type accomodatie
公寓
แฟลต / ห้องชุด
Type accomodatie
单人套间
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type accomodatie
独立住宅
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type accomodatie
半独立住宅
บ้านแฝด
Type accomodatie
排屋
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type accomodatie
每月租金多少?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Vragen hoeveel de huur is
请问电气水费包含在月租里面吗?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn
押金多少?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Vragen hoeveel de borg is
我什么时候可以过来看房?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
这间公寓________________。
ห้องชุด ________________
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
提供家具
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Staat van het appartement
不提供家具
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Staat van het appartement
请问可以养宠物吗?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
我如何更换能源供应商?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier
这间公寓里还有几个租客呢?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen
有多少人已经看过这间公寓了?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben
我能否看一看电气安装检查表/报告?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken
请问租期多久?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Vragen hoe lang de huurperiode is
请问邻居相处和睦吗?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren
请问有哪些地方重新装修过?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
请问上一次公寓重组电路是何时?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast
请问包含停车位吗?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Vragen of u een parkeerplaats heeft
这里有发生过命案吗?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord
请问___________能正常运作吗?
___________ ใช้งานได้ไหม
Vragen of de faciliteiten werken
水管设备
ท่อประปา
Faciliteiten
暖气
เครื่องทำความร้อน
Faciliteiten
请问房东负责维修吗?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties
请问煤气表和电表在哪里?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn
你有电器使用手册和保修卡吗?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
温度调节器在哪里?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen
我可以看看煤气安全证明书吗?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen

这个房子有多少人愿意买?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen
请问这个房子待价而沽多久了?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang het huis al te koop staat
请问房主为什么要卖房呢?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Vragen waarom het huis verkocht wordt
请问房主在这里居住多久了?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond
请问哪些包含在售价里?
การขายรวมอะไรบ้าง
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop
请问是否有沉降问题?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn
请问有无便宜点的房产所有权转让?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is
请问这片区域未来有哪些发展项目?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben