Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikrochip
แผ่นไมโครชิป
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabiesvaccination (certifikat)
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pass för sällskapsdjur
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bandmaskbehandling (certifikat)
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Vad är reglerna gällande ________?
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
ledarhundar
สุนัขนำทาง
Type huisdier
assistanshundar
สุนัขผู้ช่วย
Type huisdier
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen