Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikrochip
mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabiesvaccination (certifikat)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pass för sällskapsdjur
paszport dla zwierząt domowych
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bandmaskbehandling (certifikat)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Vad är reglerna gällande ________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
ledarhundar
psy przewodniki
Type huisdier
assistanshundar
psy towarzyszące
Type huisdier
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen