Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Do I need an import license?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Is there a quarantine period for [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Are there specific rules for importing non-native species?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikrochip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabiesvaccination (certifikat)
rabies vaccination (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pass för sällskapsdjur
pet passport
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bandmaskbehandling (certifikat)
tapeworm treatment (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Do I have to use an authorized carrier?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Vad är reglerna gällande ________?
What are the rules for ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
ledarhundar
guide dogs
Type huisdier
assistanshundar
assistance dogs
Type huisdier
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen