Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Behøver jeg en importtilladelse?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikrochip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabiesvaccination (certifikat)
rabiesvaccination
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pass för sällskapsdjur
dyrepas
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bandmaskbehandling (certifikat)
bændelormsbehandling
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Vad är reglerna gällande ________?
Hvad er reglerne for ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
ledarhundar
blindehund
Type huisdier
assistanshundar
støttehund
Type huisdier
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen