Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
我是否需要入口许可证?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
你的宠物入境需要 __________。
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikrochip
微芯片
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabiesvaccination (certifikat)
狂犬疫苗接种(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pass för sällskapsdjur
宠物护照
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bandmaskbehandling (certifikat)
绦虫治疗(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Vad är reglerna gällande ________?
对______________有哪些规定?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
ledarhundar
导盲犬
Type huisdier
assistanshundar
协助犬
Type huisdier
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen