Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
μικροτσίπ
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
hộ chiếu cho thú nuôi
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
Toelatingsvoorwaarde huisdier
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Có những quy tắc nào cho __________?
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chó chỉ đường
σκύλους οδηγούς
Type huisdier
chó hỗ trợ
σκύλος συνοδείας
Type huisdier
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen