Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Potřebuji dovozní povolení?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Má toto zvíře určenou karanténu?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikročip
el microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
la vacuna antirrábica (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
cestovní pas pro zvířata
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Toelatingsvoorwaarde huisdier
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Musím použít vhodnou přepravní klec?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Jaká jsou pravidla pro ______________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
Vodící psi
perros guía
Type huisdier
asistenční psi
perros de asistencia
Type huisdier
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen