Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Potřebuji dovozní povolení?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Má toto zvíře určenou karanténu?
Для [животное] есть срок карантина?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikročip
микрочип
Toelatingsvoorwaarde huisdier
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
антирабическая прививка (сертификат)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
cestovní pas pro zvířata
паспорт питомца
Toelatingsvoorwaarde huisdier
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
лечение от паразитов (сертификат)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Каковы правила для _______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
Vodící psi
собаки-поводыри
Type huisdier
asistenční psi
собаки-ассистенты
Type huisdier
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen