Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Potřebuji dovozní povolení?
Do I need an import license?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Má toto zvíře určenou karanténu?
Is there a quarantine period for [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Are there specific rules for importing non-native species?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikročip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabies vaccination (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
cestovní pas pro zvířata
pet passport
Toelatingsvoorwaarde huisdier
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tapeworm treatment (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Do I have to use an authorized carrier?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Jaká jsou pravidla pro ______________?
What are the rules for ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
Vodící psi
guide dogs
Type huisdier
asistenční psi
assistance dogs
Type huisdier
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen