Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Do I need an import license?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Is there a quarantine period for [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Are there specific rules for importing non-native species?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
แผ่นไมโครชิป
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
rabies vaccination (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
pet passport
Toelatingsvoorwaarde huisdier
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
tapeworm treatment (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Do I have to use an authorized carrier?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
What are the rules for ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
สุนัขนำทาง
guide dogs
Type huisdier
สุนัขผู้ช่วย
assistance dogs
Type huisdier
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
How do I obtain a health certificate for my pet?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen