Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Potřebuji dovozní povolení?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
el microchip
mikročip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
la vacuna antirrábica (certificado)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
cestovní pas pro zvířata
Toelatingsvoorwaarde huisdier
el certificado de tratamiento contra la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
perros guía
Vodící psi
Type huisdier
perros de asistencia
asistenční psi
Type huisdier
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen