Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
我是否需要入口许可证?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
请问是否对【动物】有检疫期?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
你的宠物入境需要 __________。
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
el microchip
微芯片
Toelatingsvoorwaarde huisdier
la vacuna antirrábica (certificado)
狂犬疫苗接种(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
宠物护照
Toelatingsvoorwaarde huisdier
el certificado de tratamiento contra la tenia
绦虫治疗(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
¿Tengo que usar una jaula homologada?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
¿Cuál es la normativa para _________________?
对______________有哪些规定?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
perros guía
导盲犬
Type huisdier
perros de asistencia
协助犬
Type huisdier
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen