Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Мне нужна лицензия на ввоз?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Для [животное] есть срок карантина?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
микрочип
mikroçip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
антирабическая прививка (сертификат)
kuduz aşısı
Toelatingsvoorwaarde huisdier
паспорт питомца
hayvan pasaportu
Toelatingsvoorwaarde huisdier
лечение от паразитов (сертификат)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Каковы правила для _______________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
собаки-поводыри
rehber köpekler
Type huisdier
собаки-ассистенты
yardımcı köpekler
Type huisdier
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen