Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Мне нужна лицензия на ввоз?
Potřebuji dovozní povolení?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Для [животное] есть срок карантина?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
микрочип
mikročip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
антирабическая прививка (сертификат)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
паспорт питомца
cestovní pas pro zvířata
Toelatingsvoorwaarde huisdier
лечение от паразитов (сертификат)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Каковы правила для _______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
собаки-поводыри
Vodící psi
Type huisdier
собаки-ассистенты
asistenční psi
Type huisdier
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen