Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Мне нужна лицензия на ввоз?
Preciso de uma licença de importação?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Для [животное] есть срок карантина?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
микрочип
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
антирабическая прививка (сертификат)
vacina contra raiva (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
паспорт питомца
passaporte do animal
Toelatingsvoorwaarde huisdier
лечение от паразитов (сертификат)
tratamento contra tênias (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Preciso usar um transportador autorizado?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Каковы правила для _______________?
Quais são as regras para ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
собаки-поводыри
cães-guia
Type huisdier
собаки-ассистенты
cães auxiliares
Type huisdier
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen