Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Мне нужна лицензия на ввоз?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Для [животное] есть срок карантина?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
микрочип
mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
антирабическая прививка (сертификат)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
паспорт питомца
paszport dla zwierząt domowych
Toelatingsvoorwaarde huisdier
лечение от паразитов (сертификат)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Каковы правила для _______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
собаки-поводыри
psy przewodniki
Type huisdier
собаки-ассистенты
psy towarzyszące
Type huisdier
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen