Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Мне нужна лицензия на ввоз?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Для [животное] есть срок карантина?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
микрочип
il microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
антирабическая прививка (сертификат)
il vaccino antirabbico
Toelatingsvoorwaarde huisdier
паспорт питомца
il passaporto per gli animali da compagnia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
лечение от паразитов (сертификат)
il certificato di trattamento contro la tenia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Каковы правила для _______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
собаки-поводыри
cani guida
Type huisdier
собаки-ассистенты
cani da assistenza
Type huisdier
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen