Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Мне нужна лицензия на ввоз?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Для [животное] есть срок карантина?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
микрочип
une puce électronique
Toelatingsvoorwaarde huisdier
антирабическая прививка (сертификат)
un vaccin contre la rage (certificat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
паспорт питомца
un passeport animal
Toelatingsvoorwaarde huisdier
лечение от паразитов (сертификат)
un traitement contre le ténia (certificat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Каковы правила для _______________?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
собаки-поводыри
chiens-guides
Type huisdier
собаки-ассистенты
chiens d'assistance
Type huisdier
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen