Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Мне нужна лицензия на ввоз?
Do I need an import license?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Для [животное] есть срок карантина?
Is there a quarantine period for [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Are there specific rules for importing non-native species?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
микрочип
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
антирабическая прививка (сертификат)
rabies vaccination (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
паспорт питомца
pet passport
Toelatingsvoorwaarde huisdier
лечение от паразитов (сертификат)
tapeworm treatment (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Do I have to use an authorized carrier?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Каковы правила для _______________?
What are the rules for ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
собаки-поводыри
guide dogs
Type huisdier
собаки-ассистенты
assistance dogs
Type huisdier
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen