Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Мне нужна лицензия на ввоз?
我是否需要入口许可证?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Для [животное] есть срок карантина?
请问是否对【动物】有检疫期?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
你的宠物入境需要 __________。
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
микрочип
微芯片
Toelatingsvoorwaarde huisdier
антирабическая прививка (сертификат)
狂犬疫苗接种(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
паспорт питомца
宠物护照
Toelatingsvoorwaarde huisdier
лечение от паразитов (сертификат)
绦虫治疗(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Каковы правила для _______________?
对______________有哪些规定?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
собаки-поводыри
导盲犬
Type huisdier
собаки-ассистенты
协助犬
Type huisdier
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen