Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Preciso de uma licença de importação?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Existe um período de quarentena para [animal]?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
vacina contra raiva (certificado)
rabiesvaccination (certifikat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
passaporte do animal
pass för sällskapsdjur
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tratamento contra tênias (certificado)
bandmaskbehandling (certifikat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Preciso usar um transportador autorizado?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quais são as regras para ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
cães-guia
ledarhundar
Type huisdier
cães auxiliares
assistanshundar
Type huisdier
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen