Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Preciso de uma licença de importação?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Existe um período de quarentena para [animal]?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
mikroçip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
vacina contra raiva (certificado)
kuduz aşısı
Toelatingsvoorwaarde huisdier
passaporte do animal
hayvan pasaportu
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tratamento contra tênias (certificado)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Preciso usar um transportador autorizado?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quais são as regras para ______________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
cães-guia
rehber köpekler
Type huisdier
cães auxiliares
yardımcı köpekler
Type huisdier
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen