Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Preciso de uma licença de importação?
Potřebuji dovozní povolení?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Existe um período de quarentena para [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
mikročip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
vacina contra raiva (certificado)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
passaporte do animal
cestovní pas pro zvířata
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tratamento contra tênias (certificado)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Preciso usar um transportador autorizado?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quais são as regras para ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
cães-guia
Vodící psi
Type huisdier
cães auxiliares
asistenční psi
Type huisdier
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen