Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Preciso de uma licença de importação?
Do I need an import license?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Existe um período de quarentena para [animal]?
Is there a quarantine period for [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Are there specific rules for importing non-native species?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
vacina contra raiva (certificado)
rabies vaccination (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
passaporte do animal
pet passport
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tratamento contra tênias (certificado)
tapeworm treatment (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Preciso usar um transportador autorizado?
Do I have to use an authorized carrier?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quais são as regras para ______________?
What are the rules for ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
cães-guia
guide dogs
Type huisdier
cães auxiliares
assistance dogs
Type huisdier
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen