Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Preciso de uma licença de importação?
我是否需要入口许可证?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Existe um período de quarentena para [animal]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
你的宠物入境需要 __________。
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
微芯片
Toelatingsvoorwaarde huisdier
vacina contra raiva (certificado)
狂犬疫苗接种(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
passaporte do animal
宠物护照
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tratamento contra tênias (certificado)
绦虫治疗(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Preciso usar um transportador autorizado?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quais são as regras para ______________?
对______________有哪些规定?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
cães-guia
导盲犬
Type huisdier
cães auxiliares
协助犬
Type huisdier
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen