Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Potřebuji dovozní povolení?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
mikrochip
mikročip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
paszport dla zwierząt domowych
cestovní pas pro zvířata
Toelatingsvoorwaarde huisdier
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
psy przewodniki
Vodící psi
Type huisdier
psy towarzyszące
asistenční psi
Type huisdier
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen