Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Heb ik een invoervergunning nodig?
Preciso de uma licença de importação?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
vacina contra raiva (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
dierenpaspoort
passaporte do animal
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bewijs van ontworming
tratamento contra tênias (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Preciso usar um transportador autorizado?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Wat is het beleid voor ______________?
Quais são as regras para ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
geleidehonden
cães-guia
Type huisdier
hulphonden
cães auxiliares
Type huisdier
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen