Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Heb ik een invoervergunning nodig?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
Mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Nachweis der Tollwutimpfung
Toelatingsvoorwaarde huisdier
dierenpaspoort
Haustierpass
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bewijs van ontworming
Entwurmungszertifikat
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Wat is het beleid voor ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
geleidehonden
Blindenhunde
Type huisdier
hulphonden
Assistenzhunde
Type huisdier
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen