Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Potřebuji dovozní povolení?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
il microchip
mikročip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
il vaccino antirabbico
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
il passaporto per gli animali da compagnia
cestovní pas pro zvířata
Toelatingsvoorwaarde huisdier
il certificato di trattamento contro la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
cani guida
Vodící psi
Type huisdier
cani da assistenza
asistenční psi
Type huisdier
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen